วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Form D

Form D คือ
หนังสือรับรองที่ยื่นขอใช้สิทธิลงหย่อนภาษีศุลกากร โดยมาจากคำว่า Common Effective Preferential Tariff (CEPT) หมายถึง อัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน เป็นการลดอัตราภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่นำเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ประกอบด้วย10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา

วิธีการคิดต้นทุนการผลิตเพื่อขอ Form D
การคิดต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อขอ Form D คำณวนโดนนำมูลค่ารวมของต้นทุนการผลิตในประเทศ (วัตถุดิบในประเทศ + ค่าขนส่งไปถึงท่าเรื่อ หรือด่านที่ส่งออก) หารด้วยราคาสินค้า F.O.B. คุณด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมากกว่า 40% จึงจะขอ Form D ได้

back to back Form D คือ
ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนที่ต้องการส่งสินค้าไปยังประเทศที่ 3 เช่น อินโดนีเซียส่งสินค้ามาไทย และประเทศไทยส่งต่อไปยังประเทศลาว สามารถทำได้ซึ่งเป็นการ Re-export สินค้าดังกล่าว ซึ่งสินค้าต้องไม่มีการกระทำสิ่งใด หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้าโดยหนังสือรับรอง (Back to Back Form D) จะต้องระบุสินค้าและแหล่งกำเนิดในช่อง 8 ตรงกับ Form D ฉบับเดิม

วิธีปฎิบัติในการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form D
1.ยื่นคำขอหนังสือรับรอง Form D พร้อมหนังสือรับรอง Form D ที่พิมพ์ข้อความครบถ้วนถูกต้องต่อหน่วยงานที่มีอำนาจออกหนังสือรับรอง ของกรมการค้าต่างประเทศ
2.เอกสารประกอบด้วย ใบกำกับสินค้า (ตันฉบับหรือสำเนา),ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading:B/L) หรือใบรับขนส่งสินค้าทางอากาศ(Air Waybill) หรือเอกสารแสดงการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ต้นฉบับหรือสำเนา
3.หนังสือรับรองอัตราส่วนต้นทุนการผลิตสินค้าทั่วไปและหนังสือรับรองละเอียดขั้นตอนการผลิตสินค้าสิ่งทอ ในกรณีเป็นสินค้าสิ่งทอพิกัด 50-63
4.กรณีเป็นสินค้าภายใต้พิกัดตอนที่ 25-97 ต้องแลกหนังสือแจ้งผลการตรวจคุรสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพือขอใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำตอบของทุกปัญหาการค้าต่างประเทศ

บริการถ่ายภาพโดยมืออาชีพ

...คลิกที่รูป....บริการถ่่ายภาพสุดประทับใจ¨ prewedding รับประริญญา พิธีการต่่าง ๆ แฟชั่นอีกมากมาย ติดต่อ : 0899274733 msn:tuchkay@hotmail.com