วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

การทุ่มตลาด คืออะไร

ตอบ คือการส่งออกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อประโยชน์ในทางพาณิชย์ โดยที่ราคาส่งออกนั้นต่ำกว่ามูลค่าปกติของสินค้าชนิดเดียวกันที่จำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศผู้ส่งออก/ผู้ผลิต

ปัจจุบันมีสินค้าใดที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ตอบ สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.dft.go.th

การขำคำแนะนำ และยื่นคำร้องขอให้ไต่ส่วนการทุ่มตลาด ยื่นได้ที่ไหน
ตอบ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักมาตรการปกป้องและตอบโต้ทางการค้ากรมการค้าต่างประเทศ พร้อมคำขอตามแบบที่กำหนดและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงว่ามีการทุ่มตลาด และทำให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในหรือขอคำแนะนำได้ที่ โทร. 02-547-4738-40

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คำตอบของทุกปัญหาการค้าต่างประเทศ

บริการถ่ายภาพโดยมืออาชีพ

...คลิกที่รูป....บริการถ่่ายภาพสุดประทับใจ¨ prewedding รับประริญญา พิธีการต่่าง ๆ แฟชั่นอีกมากมาย ติดต่อ : 0899274733 msn:tuchkay@hotmail.com